Централна лаборатория по компютърна графика и геоинформационни системи


Геодезия, кадастър, общини, регистрация на собственост и др.