Централна енергоремонтна база АД


Ремонт на всички видове въртящи се ел. машини, Ремонт на сухи и маслени трансформатори, автотрансформатори и реактори,Диагностика на ел. машини, трансформатори,Вземане на проби и изпитване на трансформаторни масла,Вибробаланс и регулиращи системи,Център за контрол на метали,Транспортна дейност,Обучение, атестиране и преатестиране на заварчици