Хюсеин Хасанов-Бъзъ-63 ЕТ


Фурна за тестени изделия.