Хюмън Велю Интернешънъл ООДХюмън Велю Интернешънълфокусира дейността си в района на Централна Европа и предлага уникален модел за професионално консултиране в пет страни (България, Унгария, Румъния, Сърбия и Кипър).