Хубата - Г Хубенов ЕТ


ЕТ"ХУБАТА" е основана от Георги ХУБЕНОВ през 1992г. в град Пловдив с предмет на дейност: търговия с лагери и каучукови изделия. Централният офис на ЕТ"ХУБАТА" се намира в град Пловдив. Имаме офис в град София и магазини в градовете Пловдив, София и Хасково. ЕТ"ХУБАТА" е оторизиран дистрибутор на френските фирми SNR Roulements и NADELLA, водещи европейски производители на най-разнообразни и с изключително високо качество лагери. SNR Roulements притежава одобрението и e основен доставчик на най-големите фирми производители на автомобили, авиокосмическа техника, на много машиностроителни заводи и други. Качеството на продукцията й е удостоверено със сертификат SQ98/448: ISO 9001 и QS 9000. Иглените лагери и другите продукти на NADELLA са еталон за качество и пример за непрестанно усъвършенствуване. Освен продуктите на френските фирми, предлагаме още и лагери производство на GPZ, ZKL, URB и други фирми. Фирмата предлага широка гама машинни и автомобилни лагери, семеринги, О-пръстени, К-маншети, чистачи и други каучукови изделия.