Христов-Йосиф Цанков ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.