Хранмаш Инженеринг ООД


Проектирa, произвeжда, доставя, осъществява шефмонтаж, монтаж, пуск в експлоатация и сервиз на комплектни технологични линии, машини, инсталации и обекти "на ключ" за хранително- вкусовата промишленост.