Хотел Орбита 2


Разположен е в Архитектурен резерват Вароша.