Хоспис Прима гр.Хасково


Хоспис Прима гр.Хасково,  - град Хасково | Медицински клиники и кабинети

Новооткрит хоспис в гр.Хасково приема болни с хронично-инвалидизиращи заболявания,деменции,преживени инсулти,физически увреждания и лица в медико-социален риск в условия близки до семейната ,както и пациенти в следоперативен период с ергономично оборудване и медицински персонал!