хоспис Надежда


хоспис Надежда - град Плевен | Болници

Хоспис Надежда  - Плевен е самостоятелно, лицензирано за страната лечебно заведение, в което се осъществява денонощно медицинско наблюдение, лекарски контрол и комплексно обгрижване на болни с хронично- инвалидизиращи заболявания. www. hospice- hope. com