Хоспис Възраждане


Стационарът на Хоспис Възраждане предоставя комплексни грижи за пациента. Грижите включват медицински и немедицински услуги, гарантиращи комфорт и качество на живот.