Хипер Груп ООД


Хипер Груп ООД, Варна (България) е финансова и инвестиционна компания, която предлага услуги на капиталовите пазари, инвестиционни продукти, финансово консултиране, както и счетоводни услуги.