Химтрейд ООД


Търгуваме със суровини и специално оборудване. Имаме дълготрайни търговски взаимоотношения с държавите от бившия Съветски съюз, вкл. Украйна. Доставка на мотокари, батерии, електрокари и транспортна техника. Резервни части за транспортни машини.