Химремонтстрой РСМП АД


Проектиране, ремонт и реконструкция на енергийни съоръжения. Ремонт на машини и съоръжения на пълен инженеринг. Изработване на нестандартно оборудване. Строителство.