Химмашинвест ТЦК


  Технико-търговски център на руското външно-икономическо обединение Химмашэкспорт.Експорт-импорт на машини и съоръжения за химическата, нефтодобивната и нефтопреработващата, целулозно-хартиената промишленост, инсталации за производство на изделия от технически каучук и полимери, хладилна и криогенна техника, компресори и газорежещи апарати, промишлена апаратура, помпи, резервни части, вкл. ТЕЦ и АЕЦ.