Химатех АД


Производител на: специализирана продукция на силиконова основа; полимерни покрития и разредители; текстилно- спомагателни средства; средства за бита и козметиката; технически и каучукови изделия.