Химако ООД


Проучване, проектиране, производство и доставка на оборудване и комплектация. Монтаж, демонтаж, пуск, сервиз, обучение на кадри и техническа помощ при изграждане на комплексни обекти.