Хидротехнически и драгажни дейности ООД


Комплексни хидротехнически драгажни дейности при изграждане, коригиране, почистване, удълбочаване и поддържане на обекти, свързани с хидрологията на страната.