Хигиенно - Епидемиологичен Институт (ХЕИ) Пловдив


Държавен санитарен контрол; противоепидемично осигуряване на населението; служба по трудова медицина; отдел за радиационен контрол.