Хенлих ООД


HENNLICH / ХЕНЛИХ ООД е официален представител на водещи фирми производители на индустриална техника: LECHLER - индустриални дюзи; HALLITE - хидравлични уплътнения и елементи; THK - линейна техника, направляващи и съчмено - винтови двойки; IGUS - plastics for longer life - кабеловодещи вериги и специални кабели, плъзгащи линейни лагери; MAIER - ротиращи уплътнителни глави; DITEC - компенсатори; WALTHER - Praezision - куплунзи и бързосменници; PONNDORF, MASO, CAT - индустриални помпи; МÖLLERBALG - маншони и покрития на опорно - направляващи ленти; PAPENMEIER - люкове за наблюдение; HONSBERG - измервателна и регулираща апаратура и друга индустриална техника; MAZURCZAK, TYCO (Isopad, Raychem) - загряване, регулиране, контролиране (електротермия) и др.