Хемитрейд


Гроздомелачки, Преси, Помпи, Филтри, Озон и Азот Генератори, Водород Генератори, Ендогаз Генератори, Амонячни дисоциатори, Парогенератори, Машини за пълнене, затваряне,етикиране.
Машини и оборудване за преработка на селскостопански суровини

www.chemietrade.net