Хелмед България ЕООД


Търговия на едро с медицински изделия, санитарно-хигиенни, превързочни и ортопедични материали, лекарствени средства и галено-фасовъчни продукти, дезинфектанти и други.