Хари-Гергана Стоянова ЕТ - Варна


Кафе бар Копа кабана. Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.