Хамър Транс ЕООД


Лента СИЛ за механична защита на подземни тръбопроводи. Пластифол КМ за хидроизолация на канали и други хидромелиоративни съоръжения. Фолио за полимерна хидроизолация на плоски покриви.