Хаман Авимекс интернационал ООД


Българо-германското дружество предлага международна спедиция и транспорт, групажни превози, складове под митнически контрол, митническо представителство. Дружеството е член на НСБС и FIATA.