Фрай Колев и Петров


  Научно-производствена, проектантска и инженерингова дейност в областта на промишленото производство.Производство на нестандартно оборудване и резервни части за текстилната промишленост; производство и монтаж на автоматизирани охранителни решетки, алуминиева дограма и сенници; търговия; услуги изработка на конструктивно-технологична документация по заявка на клиента.