Фотон - М ЕТ


Внос на филтри за вода на базата на уникален филтроматериал (с уникален ресурс, качества, цена, възможност за регенерация). Видове: -приставки за кран - насторни - кани - проходни - за омекотяване на вода - с обратна осмоза и т.н.