Форсан България ООД


Производство на машинно масло, използвано при възли и агрегати, двигатели и машини в областта на енергетиката, металургията, газо и нефто преноса, транспорта автомобилен, железопътен и воден.