Фондация Център за психосоциална интеграция


Фондация занимаваща се с подпомагане социализацията, рехабилитацията и психосоциалната интеграция на целевите групи. Осъществяване на превантивна, терапевтична и образователна дейност. Защита на правата на целевите групи.