Фондация Форум-България


Фондация, която подпомага устойчивото развитие на гражданското общество в България. Подпомагане и утвърждавне на младите хора с лидерски способности. Опазване и възпроизводство на околната среда.