Фондация Тайм


Услуги в сферата на опазването на околната среда.Подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда.