Фондация областен енергиен център


Фондация занимаваща се с подпомагане и развитие на енергийното стопанство, обучение на кадри за осъществяването на енергийни проекти, популяризация на енергийната политика.