Фондация Добруджанче


Неправителствена организация занимаваща се с популяризиране на танцовия фолклор в страната и чужбина, обучение на танцови изпълнители, издирване и съхранение на национални фолклорни костюми.