Флорет ЕООД


Целогодишна доставка на разсади за цъфтящи декоративни растения. Семена и торови смески. Специализиран торфо-почвен субстрат. Работни декоративни саксии и контейнери. Препарати за растителна защита.