Флестера ЕТ


Производство на хляб, хлебни изделия, ритуални питки, джобове, баници, закуски и други.