ФЛАЙ ООД Русе


ФЛАЙ ООД Русе - град Русе | Проектиране и строителство

Регистрираното в КИИП проектантско бюро към фирма "Флай" ООД от състава на „ Имотен център Русе” изпълнява проектиране на сгради и съоръжения с високите изисквания за енергоефективно и зелено строителство, прилагайки съвременни технологии – ирландска система за дървени сглобяеми къщи, монолитни конструкции по системата „ Термо дом” , комбинирани метало- дървени и метало- стоманобетонови конструкции.