Фифи Даниелс-Йордан Рангелов ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Пивница.