Фирма "Тита"


Фирма "Тита" - град София | Услуги

Фирма "ТИТА"  Ви предлага един широк спектър от услуги, всяка от които има своето място, както във Вашия бизнес, така и във Вашия дом.Наша основна цел е осигуряването на качествени адекватни решения за клиента в обслужваното от нас направление.Професионален домоуправител- "ТОЙ" е фирмата, на която ще възложите поддържането на чистота в общите части, събирането на месечните такси и заплащане на сметките (ток, вода), поддръжка и освежаването на зелените площи. Обезпаразитяване, организиране на належащи или планувани ремонти, саниране, подмяна на крушките, поддръжката на асансьорите и електроинсталацията на общите части, анализ на разходите и предлагане на идеи за тяхното намаляване, осигуряване на портиер, застраховане.Цялостно счетоводно обслужване- Счетоводство, счетоводни услуги, годишно приключване, годишна данъчна декларация, ДДС, ТРЗ и личен състав /изготвяне на заплати, осигуровки, ведомости за заплати/ и др. Документи за пенсиониране, отчети за  НОИ. Регистрации и пререгистрации на ЕТ, ООД, ЕООД. Регистрация на фирми в Инспекцията по труда, обслужване – здравословни и безопасни условия на труд / ЗБУТ, Оценка на риска/ и др.