Финиди -Даниела Гелева ЕТ


Павилион за търговия с храни от неживотински произход.