Финанс.нюз.бг


Finance.news.bg - първият професионален финасово информационен сайт, с постоянно нарастващ брой уникални посещения (над 30 000 през последния месец) от хора с подчертан интерес към финансовите услуги, които ежедневно работят в областта на капиталовите пазари. Като юридически субекти това са министерства, държавни и общински учреждения, банки, застрахователни компании, приватизационни и пенсионни фондове, инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, обменни бюра и много други търговски дружества и частни лица. Чести посетители са и българи, живеещи в чужбина, интересуващи се от състоянието на българската и световна икономика.