Финансово индустриална група "Рей Холдинг"


Застраховка на финансирането на инвестиционни проекти, особено в областта на приватизацията и техническите иновации на дъщерните компании.