Филипополис – РК ООД


Основана в Пловдив през 1993 год. Филипополис–РК ООД е лидер в млечната индустрия в България. Фирмата е лицензирана за ЕС и Русия и е основен износител на млечни продукти (сирене и кашкавал) за САЩ, Канада и Европейските страни. Филипополис осигурява своята продукция от висококачествено изкупваемо сурово мляко. Дистрибуцията се извършва по определен график със специализиран хладилен транспорт. Обхват около 70% от страната.