Ферател девелопмент център ЕООД


Ферател е производител и доставчик на туристически информационни системи. Компанията е фокусирана върху следните три ключови области:
Телекомуникации; Информационни и Резервационни Системи; Медия;