Фелис - Офелия Гешкова ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.