Феликс - Милен Чукалов ЕТ


Сервиз за бързо хранене Фаст фууд. Цех за сладкарски изделия и сладолед.