Фарма Медиа ЕООД


Фарма Медиа е компания за маркетинг и връзки с обществеността в сферата на здравеопазването и фармацията.Компанията поддържа уникален рекламно-информационен канал, специализиран в областта на медицината, фармацията и козметиката, който е с национално покритие във всички районни здравноосигурителни каси, разположени във всеки областен град.