Фарин АД


Фарин ООД е водеща компания в продажбата, комисионната и посредническата дейност със селскостопанска продукция, препарати за растителна защита, торове, горива и семена, на дребно и на едро, в България и извън страната.