“Файер-контрол”–ООД-продажба и ремонт на пожарозащитни средства.


“Файер - контрол” – ООД ,гр.Стара Загора с предмет на дейност, продажба на пожарозащитни средства, оборудване и сервиз на всички видове пожарогасители с необходимите сертификати.
Фирмата разполага и със сервизна база ,която е лицензирана по EN ISO 9001 :2000 и отговаря напълно на всички изисвания на ЕС .
Клиентите ни ползват ежегодно абонаментно обслужване на всички видове пожарогасители с наш транспорт до съответния обект.
Основните ни правления по които работим са следните :
1.Търговската дейност включва продажба на всякакъв вид пожарогасително и защитно оборудване:
- пожарни табла за вграждане и външен монтаж,шлангове различен цолаж и съеденители за тях .
-вътрешни пожарни кранове за табла,струйници за шлангове.
-пожарозащитни одеала,аварийно осветление “Изход”.
-пожарни хидранти – подземни и надземни.
-знаци и табели по наредба №4 на Министерството на труда и социал.грижи и МВР.
-прахови пожарогасители – 1 кг.,2 кг., 6 кг., 12 кг., 25 кг. –количка
-водни пожарогасители - 6 л.,9 л. и кофпомпи
-пожарогасители СО2 – 3 л.,4 л., 5 л., 8 л.
-дренчери и спринклерни глави за пожарогасителни инсталации 
-автоаптечки и триъгълници
-лични предпазни средства и предпазно облекло по предварителна заявка.
За количества се договарят срокове за доставка и цени .Търговскате отстъпки са индивидуални за всеки клиент.Плащането се извършва в брой или по банков път.
2.Консултации относно обезопасяване с необходимите по вид и количество пожарогасители и гасителна техника .
-проектиране и изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации по представени планове на съответният обект .Изработване на евакуационни планове и схеми .
3 .Сервизна дейност – профилактика и ремонт на всички видове пожарогасители .Във фирмата е изграден софтуер чрез който уведомяваме клиентите кога подлежат на годишна профилактика.Ние изцяло се грижим за тяхната безопастност.Наши добри партньори са Холдинг „Загора”,”РЗОК”,Детки ясли,”Средна гора”- АД,МБАЛ”Св.Иван Рилски”,ТД на НАП,ТД на „НОИ”,”Слънце Табак” - АД,Банка ДСК – ЕАД,ОББанка,Райфайзен Банк,Детски градини и училища,” Медина мед” и др.
Екипът който работи е компетентен с дългогодишен стаж и опит.
За нас ще е удоволствие да бъдем партньори във вашите бизнес начинания.