Файер груп ООД


Файер груп ООД е търговско дружество от водещи фирми с дългогодишен опит в осъществяването на комплексна противопожарна защита. Дейностите на дружеството обхващат целия процес на пожарозащита.Дружеството има изградена и действаща структура в редица райони на страната: София, Пловдив, Хасково, Смолян, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Кърджали.