Фади Електроникс


Проектира, изгражда и поддържа колективни сателитни системи и кабелни мрежи в локални обекти.